11.–28.03.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Met­sas käi­sid — hun­ti nägid?. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek 2013. aas­ta loo­mast — hun­dist. Kui­das meie esi­va­nemad hun­ti suh­tusid ning kui­das täna­päe­val hunt meie ellu puu­tub. Lisaks hun­di­jut­te ja luuletusi.