10. april­list 10. mai­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kodu­lin­na mosaiik”. Näi­tus poe­ti­see­rib Tat­ja­na Kuts­ju­ba nos­tal­gili­si vaa­teid Võru lin­na vana­de­le puu­ma­ja­de­le ja õue­de­le. Pilti­dest õhkub kadu­vi­ku nukrust — mit­med mäles­tusi tul­vil majad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­se­ni ilmet muutnud.

18. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Kodu­lin­na  mosaiik. Näi­tus poe­ti­see­rib nos­tal­gili­si vaa­teid Võru lin­na vana­de­le puu­ma­ja­de­le ja õue­de­le. Pilti­dest õhkub kadu­vi­ku nukrust — mit­med mäles­tusi tul­vil majad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­se­ni ilmet muut­nud. Tei­salt annab näi­tus nii võru­las­te­le kui lin­na külalis­te­le või­ma­lu­se vaa­da­ta Võru vana­lin­na hoo­pis uue pil­gu­ga ja hin­na­ta sel­le miljööväärtuslikkust.