Kodulinna mosaiik

Näitus  "Kodulinna mosaiik"10. april­list 10. mai­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kodu­lin­na mosaiik”.

Näi­tus poe­ti­see­rib Tat­ja­na Kuts­ju­ba nos­tal­gili­si vaa­teid Võru lin­na vana­de­le puu­ma­ja­de­le ja õue­de­le. Pilti­dest õhkub kadu­vi­ku nukrust — mit­med mäles­tusi tul­vil majad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­se­ni ilmet muutnud.