5. novemb­ril kell 17.30 koh­tu­mi­ne äri­me­he­ga, kelle­le meel­dib kir­ju­ta­da. Külas on Avo Kull. Avo Kull on enda sõnul äri­mees, kelle­le juh­tu­mi­si meel­dib kir­ju­ta­da. Tema sulest on ilmu­nud romaa­nid “Haig­la”, “Kau­ba­ma­ja”, “Vab­rik”. Hil­ju­ti nägi trü­ki­val­gust arvult nel­jas romaan “Repor­ter”. Mis küll sun­nib sul­ge haa­ra­ma ja oma mõt­teid romaa­niks vor­mi­ma? On see sün­di­des kaa­sa saa­dud sund või elu […]