22.04.2013–30.05.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Aian­dus toas ja õues. Väl­ja­pa­nek kõi­gi­le aian­dus­hu­vi­lis­te­le toa­lil­le­dest kodu­õue kujun­da­mise­ni. Tule ja vaa­ta! Näi­tus on üle­val 27. aprillini.