Norra kirjanduse kuu

2.–31. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nor­ra kir­jan­duse kuu”.

Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal mais valik nor­ra kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.