Niplispitsiklubi talvenäitus

6. det­semb­rist 2022. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Nip­lis­pit­si­klu­bi tal­ve­näi­tus.

Niplispitsiklubi talvenäitus, plakat

Näi­tu­sel on hõr­gud pits­kau­nis­tused, mida võib ripu­ta­da nii kuu­se­le kui aknale.