Kirjanduslik kohtumine — Ilmar Särg

8. det­semb­ril 2022. a kell 18.00 on Tapa raa­ma­tu­ko­gus külas kir­ja­nik, kir­jas­ta­ja, süda­me­arst ja mesi­nik Ilmar Särg.

Kirjanduslik kohtumine - Ilmar Särg

Jut­tu tuleb kir­jan­du­sest, iga­päe­vaelust ja mesin­du­sest.
Või­ma­lus osta Lamb­ri kir­jas­tuse raa­ma­tu­id ja mett.