Muusika meis ja meie ümber

Näitus "Muusika meis ja meie ümber" laste- ja noorteosakonnas.

7. oktoob­rist 12. novemb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noo­re­t­osa­kon­nas näi­tus “Muu­si­ka meis ja meie ümber”.

Tege­mist on Tar­tu las­te­aia „Kan­ni­ke“ akrüül­maa­li­de näi­tu­se­ga. Iga pilt sün­dis ühe las­taia­rüh­ma ühis­töö­na. Ins­pi­rat­sioo­ni saa­di imeilu­sast muu­si­kast – Anto­nio Vival­di „Aas­ta­ajad“.