Marko Mõru reisifotod Malaisiasse ja Indoneesiasse

Marko Mõru reisifotode näituse plakat

7. maist 30. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Mar­ko Mõru foto­näi­tus.

Ida-Viru­maa fotograa­fi Mar­ko Mõru rei­si­fo­tod Malai­sias­se ja Indoneesiasse.