Siidimaali maagia

Näitus "Siidimaali maagia"

2. veebruarist 30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Sii­di­maa­li maa­gia”.

Sii­di­kunst­nik Maria Jüri­mäe on maa­li­mi­se­ga tege­le­nud juba 25 aas­tat. Näi­tu­sel saab näha eht­sast sii­dist sal­le, rät­te, lip­se, maa­le. Maria kut­sub oma sal­le sõnu­mi­ga sal­li­deks, sest ta maa­lib neid laul­des. Sii­di­maa­li tehes on ta spon­taan­ne ja arves­tab sii­di kui kaas­au­toriga — iga sall, lips või maal on kor­du­ma­tu eksemplar.