Päkapikud jõulu ootel

Näitus "Päkapikud jõulu ootel"

29. novemb­rist 21. det­semb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Päka­pi­kud jõu­lu ootel”.

Juba luge­ma­tul arvul,
päka­pik­ke kiki­var­vul,
lii­gub maal ja lii­gub lin­nas,
ise pisi­ke kui kinnas!

Päka­pi­kud jõud­sid ka Tam­sa­lu raa­ma­tu­kok­ku. Aas­ta­te jook­sul kogu­tud kol­lekt­sioon päri­neb Tam­sa­lu güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt Elle Nurmsalult.