Hetkesähvatusi kodukandist ja mujalt ning tagantpooltki

Fotonäitus "Hetkesähvatusi kodukandist ja mujalt ning tagantpooltki"

26. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Het­ke­säh­va­tusi kodu­kan­dist ja mujalt ning tagant­poolt­ki”.

Har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa loo­dus­fo­tod Por­kuni ümb­ru­sest ning kau­ge­malt­ki. Sel­lel näi­tu­sel on esin­da­tud kõik neli aastaaega.