Hetkeks peatatud aeg

Fotonäituse "Hetkeks peatatud aeg" plakat.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus “Hetkeks pea­ta­tud aeg”.

Hetkeks pea­ta­tud aeg
vaa­tab pilti­delt vas­tu,
meid rõõ­mu­ga laeb
ning rutul edasi astub.

„Oh, oleks mul prae­gu foto­kas!!!“
Neid kahet­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Täna­sel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ taga­tas­kus – mobiil­te­le­fon, mis on või­me­li­ne tege­ma vaat et pro­fi­fo­to­sid. Sel­gus, et ka raa­ma­tu­ko­gu­rah­va mobii­li­des (tõsi mõni foto on ka “see­bi­kar­bi­ga” teh­tud) on tal­lel ilu­said, huvi­ta­vaid, kum­ma­li­si ning põne­vaid het­ki elust ene­sest. Tegi­me foto­dest väi­ke­se vali­ku ning jaga­me neid teiega.
Vaa­ta ilma läbi meie fotosilma!