Hirmu- ja õuduslood: kratijuttudest küberkollideni

Jäneda raamatukogus näitus "Hirmu- ja õuduslood: kratijuttudest küberkollideni"

5. novemb­rist 4. det­semb­ri­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Hir­mu- ja õudus­lood: kra­ti­jut­tu­dest küber­kol­li­de­ni”.

Näi­tus õudus- ja kõhe­jut­tu­dest. Väl­jas on raa­ma­tud las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le, nii ees­ti- kui välis­mais­telt auto­ri­telt, esi­va­ne­ma­te päran­dist ulme­põ­ne­vi­ke­ni. Novemb­ri­kuus sobib ju ikka tur­va­li­se kami­na­tu­le või küün­la­lee­gi pais­tel õudus­jut­te nautida.