[:et]Jaanika Jalasti fotonäitus[:]

[:et]

Plakat - Jaanika Jalasti fotonäitus
Pla­kat — Jaa­ni­ka Jalas­ti fotonäitus

4. sep­temb­rist 30. det­semb­ri­ni 2019. a on Jäne­da los­si 1. kor­ru­sel Jaa­ni­ka Jalas­ti foto­näi­tus.

Jaa­ni­ka Jalast on Jäne­dal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud tütar­laps, kel­le fotograa­fiahu­vi on prae­gu­seks haa­ra­nud suu­re osa tema polit­sei­ni­ku­a­me­tist. Nüüd on tal ka juba Tal­lin­nas oma foto­stuu­dio Nob Deco. Kõik vabad het­ked kulu­vad Jaa­ni­kal aga raba­des, metsa­des ja jär­ve­kal­las­tel kau­neid vaa­teid jääd­vus­ta­des. On suur rõõm ava­da tema esi­me­ne näi­tus just kodukülas.

[:]