[:et]Viktor ja Helve Grossmanni reisid[:]

[:et]

Filmiõhtu "Viktor ja Helve Grossmanni reisid"18. det­semb­ril 2019. a kell 17.30 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­õh­tu “Vik­tor ja Hel­ve Gross­man­ni rei­sid”.

Vik­tor Gross­man­ni loo­dus­film Jäne­da talv ja rei­si­fil­mid Põh­ja-Poola 2018 ja Aust­ria 2019. Lisaks rei­si­raa­ma­tu­te pak­ku­mi­ne raamatukogult.

[:]