[:et]Hingele ja kehale pai[:]

[:et]

Näitus "Hingele ja kehale pai" - plakat Näitus "Hingele ja kehale pai"5. det­semb­rist 2019. a kuni 3. jaa­nua­ri­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Hin­ge­le ja keha­le pai”.

Loo­dus­li­ke kivi­de­ga ehted ja natu­raal­se­te lisan­di­te­ga see­bid Heli Rahu­ojalt. Kõi­ki eks­po­naa­te saab ka osta.

[:]