[:et]Luiged Jäneda tiigil[:]

[:et]

Fotonäitus "Luiged Jäneda tiigil"
Foto­näi­tus “Lui­ged Jäne­da tiigil”

1. augus­tist 21. sep­temb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus “Lui­ged Jäne­da tii­gil”.

Lui­ged on Jäne­da tiiki­del pesit­se­nud juba pea 100 aas­tat. Vii­ma­se lau­lu­lui­ke­de pesa­kon­na aeg lõpp­es aga 2002. aas­tal, kui isa­luik auto alla jäi. Seda suu­rem oli rõõm, kui 2018. aas­ta keva­del uus kühm­nokk­lui­ge­paar jäne­da­lasi kuue poja­ga ülla­tas. Ka see tee­kond kuni sügis­ese ära­len­nuni ei möö­du­nud ainult rõõm­salt ja rahu­li­kult. Lui­ke­de tii­gi­elu suur­su­gu­sust ja dra­maa­ti­kat kajas­ta­vad­ki loo­dus­fo­tograaf Aimar Sää­rit­sa, Ain Palo­so­ni, Hel­le Per­sits­ki ja Maie Ainzi fotod.

[:]