[:et]Elud ja lood[:]

[:et]

Kirjanik Hille Karm (foto internetist)4. april­list 3. mai­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Elud ja lood”.

Kir­ja­nik Hil­le Karm tähis­tab 8. april­lil 70 aas­ta juu­be­lit. Tema sulest on ilmu­nud mit­meid elu­lu­gusid tun­tud ini­mes­test: Elle Kul­list, Heli Läät­sest, Hel­gi Sal­lost jt. Oma tosin raa­ma­tut las­te­le ja mida­gi head ka suur­te­le. Enda elust paja­tab aga Hil­le Kar­mi raa­mat “Tae­vas ja maa”.

[:]