[:et]Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas[:]

[:et]

Fotonäitus "Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas."18. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus “Linn, kus me ela­si­me. Jalu­tus­käik koos Ilmar Tal­ve­ga tema kodulinnas.”

Täna­vu tähis­ta­me etno­loo­gi ja kir­ja­ni­ku Ilmar Tal­ve 100. sün­ni­aas­ta­päe­va. Sel puhul vaa­ta­me rin­gi tema lap­se­põl­ve ja noo­rus­ae­ga­de lin­nas Tapal. Fotod päri­ne­vad Tapa muu­seu­mi kogu­dest ja lin­na­pilti ise­loo­mus­ta­vad teks­ti­kat­ked on võe­tud Ilmar Tal­ve auto­biog­raa­fi­li­sest teo­sest “Kevad Eestis”.

[:]