[:et]Et rada ei rohtuks[:]

[:et]

Rändnäitus “Et rada ei rohtuks”15. jaa­nua­rist 8. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ränd­näi­tus “Et rada ei roh­tuks”.

2017. aas­ta suvel rän­da­sid jutu­vest­ja Piret Päär ja fotograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja kogusid mäles­tusi 20. sajan­di jutu­vest­mise tra­dit­sioo­ni kohta.

Näi­tu­se­le on väl­ja nopi­tud vaid mõned mäles­tus­te kil­lu­ke­sed, mis ehk aita­vad juha­ta­da vaa­ta­ja ja luge­ja tema oma mälu­maas­ti­ku­le. Tore, kui sel­lest ära­tund­mi­sest sün­niks mõnus jutus­ta­mi­ne lähe­das­te seltsis või tekiks soov külas­ta­da oma sugu­võ­sa vana­sid, kin­ki­da nei­le natu­ke aega ja kuu­la­ta lugusid.

Lugu ootab rää­ki­jat, rada kõn­di­jat, siis pole kadu­mise-roh­tu­mise ohtu.

Idee ja teos­tus — Piret Päär
Fotod — Maar­ja Urb
Kujun­dus — Kris­ti Kangilaski

[:]