[:et]Täiuslik lumememm[:]

[:et]

Näitus „Täiuslik lumememm“7. jaa­nua­rist 4. veebruari­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Täius­lik lume­memm“.

Ühel tal­ve­hom­mi­kul ärga­tes avas­tas poiss, et akna taga oli kogu maa­ilm kae­tud värs­kelt sada­nud lume­ga. See oli suu­re­pä­ra­ne sula­lu­mi, nii­su­gu­ne, mil­le­st oli kõi­ge parem meis­ter­da­da asju nagu näi­teks lumememm.
Mil­li­ne näeb väl­ja täius­lik lume­memm? Kui­das joo­nis­ta­vad kunst­ni­kud ja kui­das lap­sed 4.a klas­sist seda tore­dat tegelast?

[:]