[:et]Raamatukogule kingitud pühendusega raamatud[:]

[:et]

14. novemb­rist 28. det­semb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Raa­ma­tu­ko­gu­le kin­gi­tud pühen­du­s­e­ga raa­ma­tud”.

Väl­ja­pa­ne­kul saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu juu­be­liks kin­gi­tud pühen­du­s­e­ga raamatutega.

[:]