[:et]Sügis rahvakalendris[:]

[:et]

Raamatunäitus "Sügis rahvakalendris"1. novemb­rist 10. det­semb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Sügis rah­va­ka­lend­ris”.

Ees­ti rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vad tut­vus­ta­vad meie esi­va­ne­ma­te elu ja toi­me­tusi. Novem­ber on hin­ge­de­kuu, tal­ve­kuu, mar­di­kuu. Det­sem­ber aga jõu­lu­kuu, tal­ve­kuu ja tal­si­kuu. Hin­ge­kuu on tähen­dus­lik aeg.

[:]