[:et]Vanasõna ei valeta[:]

[:et]

Näitus "Vanasõna ei valeta" Näitus "Vanasõna ei valeta"1–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Vana­sõ­na ei vale­ta”.

Vana­sõ­na pakub lap­se­le või­ma­lu­se mõtiskle­da põl­vest põl­ve levi­nud rah­va­tar­kus­te üle. Elu­tar­gad ja taba­vad mõt­te­te­rad on levi­nud külast kül­la ja lin­nast lin­na. Üks­ai­nus vana­sõ­na võib saa­da pike­ma vest­luse ja mõt­te­va­he­tu­se allikaks.

[:]