[:et]Lapp lapi peal[:]

[:et]

Väljapanek "Lapp lapi peal"1.–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Lapp lapi peal”.

Jär­je­kord­ne soe suvi on möö­das ning ees on oota­mas kuld­ne ja kar­ge sügis, ühes pik­ka­de ja pime­da­te õhtu­te­ga. Sügis­õh­tud möö­du­vad tih­ti­lu­gu tubas­tes tin­gi­mus­tes ning see­tõt­tu parim viis nen­de sisus­ta­miseks on tege­le­da mil­le­gi huvi­ta­va ning põne­va­ga, näi­teks … lapi­töö­ga! Kui endal oskusi vähe, leiab abi raa­ma­tu­test. Siit leiame häid ideid, õpe­tusi ja nõu­an­deid lapi­töö­ks nii algaja­le kui ka koge­nud tegijale.

[:]