[:et]Palju õnne![:]

[:et]18. juu­nist 27. juu­li­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pal­ju õnne!”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kir­ja­nik Rein Põd­ra loo­min­gut. 7. juu­lil tähis­tab ta oma 75. sünnipäeva.[:]