[:et]Pildid jutustavad[:]

[:et]Raamatunäitus „Pildid jutustavad“Raamatunäitus „Pildid jutustavad“4. juu­nist 27. juu­li­ni 2018 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Pil­did jutus­ta­vad“.

Muu­seu­mi­pe­da­goog ja kunst­nik Mare Hun­di raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest leiame nii soo­just kui ka infor­mat­sioo­ni juba möö­du­nud aega­de koh­ta. Väl­ja­pa­nek “Pil­did jutus­ta­vad” tut­vus­tab­ki väi­ke­g­raa­fi­ka­meist­ri pilti­de­ga raa­ma­tu­id. Näi­tu­se­li­si ter­vi­tab puu­ok­sa­me­hi­ke Pulkson.[:]