[:et]“Ei või olla!”[:]

[:et]14. maist 15. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ei või olla!”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab 11. juu­nil oma 65. sün­ni­päe­va tähis­ta­va aja­kir­ja­ni­ku, zoo­loo­gi ja polii­ti­ku Pee­ter Ernit­sa loomaraamatuid.[:]