[:et]Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus[:]

[:et]

13. märt­sist 21. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te loo­me­töö­de näi­tus.

Väl­ja on pan­dud eri­ne­vas teh­ni­kas teos­ta­tud tööd, sh ka keraamikat.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus[:]