[:et]Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140[:]

[:et]

Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140" Näitus "Väikese rahva suur kirjanik. Anton Hansen Tammsaare 140"23. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Väi­ke­se rah­va suur kir­ja­nik. Anton Han­sen Tamm­saa­re 140”.

30. jaa­nua­ril 2018 tähis­ta­tak­se Ees­ti ühe olu­li­se­ma kir­ja­ni­ku Anton Han­sen Tamm­saa­re 140. sün­ni­aas­ta­päe­va. Näi­tu­sel on väl­jas valik kir­ja­ni­ku loomingust.

[:]