[:et]Elagu Eesti![:]

[:et]

Raamatunäitus "Elagu Eesti!"12. veebruarist 9. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ela­gu Ees­ti!”.

Sel­lel aas­tal saab Ees­ti Vaba­riik 100-aas­ta­seks. Meil on oma ema­keel, rah­vus­lind ja ‑lill, oma pre­si­dent ja lipp.

[:]