[:et]Mehhiko[:]

[:et]

Väljapanek "Mehhiko" Väljapanek "Mehhiko"24. juu­list 31. augus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Meh­hi­ko”.

Väl­ja­pa­nek Airi Paju­maa foto­dest. Airi Paju­maa elas ja töö­tas mõni aas­ta Meh­hi­kos ja õpe­tas seal põlis­rah­vas­te — maia­de ja astee­ki­de — las­te­le ing­li­se keelt.

[:]