[:et]Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased[:]

[:et]Raamatuväljapanek "Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased"15. maist 14. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Head lap­sed, tema sõb­rad ja sugu­la­sed”.

Väl­ja­pa­nek Lee­lo Tung­la lasteraamatutest.
Armas­ta­tud luu­le­ta­ja ja kir­ja­nik tähis­tab 22. juu­nil oma 70. sünnipäeva.
Soo­vi­me ka omalt poolt PALJU ÕNNE![:]