[:et]Näituse “Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude “Elujooned” ja “101 haikut” esitlus[:]

[:et]

Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­ri­ni on Jäne­da los­sis üle­val Kai-Mai Olb­ri näi­tus “Akva­rel­li­de tap­pev taba­ma­tus”.

Näi­tu­se ava­mi­ne toi­mub 19. mail kell 17.00 ning selle­le järg­neb luu­le­ko­gu­de “Elu­joo­ned” ja “101 hai­kut” esit­lu­se­ga luu­le­õh­tu.
Kitar­ril musit­see­rib Madis Ris­ti­mä­gi.

[:]