[:et]EV 100. Eestimaa kuldsed pojad ja tütred[:]

[:et]

Näitus "EV 100. Eestimaa kuldsed pojad ja tütred"2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “EV 100. Ees­ti­maa kuld­sed pojad ja tüt­red”.

20. sajand oli Ees­tis esi­me­ne tõe­li­ne spor­di­sajand. See sajand andis pal­ju spor­di­täh­ti ja suu­ri isik­su­si, tänu kel­le ette­as­te­te­le on sport kas­va­nud huvi­ta­vaks ja köit­vaks. Olüm­pia­män­gu­del osa­le­mise õigus anti Ees­ti­le 1920. a., kui meie esin­duse­le või­mal­da­ti osa­võtt Ant­ver­pe­ni olüm­pia­män­gu­dest. Tõst­jast Alfred Neulan­dist sai seal esi­me­ne eest­la­sest olüm­pia­võit­ja. Nüüd­seks on eest­la­sed võit­nud kok­ku 26 olüm­pia­kulda, mis on iga­ti suur saa­vu­tus ühe väi­ke­se rii­gi jaoks.

[:]