[:et]Teatrirahva pidupäev[:]

[:et]

Väljapanek "Teatrirahva pidupäev"Väljapanek "Teatrirahva pidupäev"1.–30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Teat­ri­rah­va pidu­päev”.

27. märt­sil on rah­vus­va­he­li­ne teatripäev.
Seda päe­va tähis­ta­tak­se ala­tes 1961. aas­ta­st Rah­vus­va­he­li­se Teat­ri­ins­tituu­di õhu­tusel ning sel puhul toi­mu­vad kõi­ge eri­ne­va­mad teat­riga seo­tud üri­tu­sed üle kogu maailma.

[:]