[:et]Jõulud peagi käes on …[:]

[:et]

6. det­semb­rist 2016 kuni 6. jaa­nua­ri­ni 2017 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jõu­lud pea­gi käes on …”.

Anna­me väi­ke­se jõu­lu­tee­ma­li­se väl­ja­pa­ne­ku­ga ideid meis­ter­da­miseks, luu­le­tu­se õppi­miseks või liht­salt luge­miseks tun­tuid jut­te jõuludest.

[:]