[:et]Elujooned — Viivi Luik 70[:]

[:et]

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Elu­joo­ned — Vii­vi Luik 70”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Vii­vi Lui­ge loo­min­gut. Näi­de tema luu­le­tu­sest “Elu­ras­kus”

Radiaa­to­rid küta­vad tuba, kaa­bel vin­ger­dab mullapinnas
Kell neli on pime juba ühes õiges põh­ja­maa linnas.
Kus mujal on sil­mad nii sel­ged või pääd nõn­da too­rest puust.
Õhus han­gu­vad lume­hel­bed ja sõna ei tule suust.

[:]