[:et]Kui kord pühad jõuavad …[:]

[:et]

Väljapanek "Kui kord pühad jõuavad ..."Väljapanek "Kui kord pühad jõuavad ..."7.–30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Kui kord pühad jõuavad …”.

Kui kord pühad jõuavad … Sel­leks ajaks peab kõik val­mis ole­ma: kodu kau­nis­ta­tud, püha­de­kaar­did meis­ter­da­tud ja pos­ti­gi pan­dud. Veel jõuab mõel­da, mil­lis­te hõr­gu­tis­te­ga jõu­lu­lau­da kat­ta ja mõne uue sal­mi­gi ära õppi­da, mil­le­ga jõu­lu­va­na rõõ­mus­ta­da. Väl­ja­pa­ne­kult saa­te­gi väik­seid vih­jeid ja näpu­näi­teid, kui­das püha­deks valmistuda.

[:]