[:et]Meri seob mõtteid[:]

[:et]

Raamatunäitus "Meri seob mõtteid" Raamatunäitus "Meri seob mõtteid"6. oktoob­rist 11. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Meri seob mõt­teid”.

Meil on kau­ge­le ula­tuv mere­kul­tuur, meri läbib prak­ti­li­selt kõi­ki kul­tuu­ri­vald­kon­di moest arhi­tek­tuuri­ni, merest ammu­ta­vad ins­pi­rat­sioo­ni kir­ja­ni­kud, muu­si­kud, kunst­ni­kud. Meri on ühen­da­ja ning eral­da­ja, müs­tee­rium, vaba­du­se, ava­ru­se ja luu­le­li­se unis­ta­mise võrd­ku­ju, mis ühtae­gu pei­dab endas ohtusid ja sur­ma. Mere­ta ei oleks me need, kes me oleme.

[:]