AutogrammitundAutogrammitund

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"1.–28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Autogram­mi­tund”.

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"Häid raa­ma­tu­id on tore luge­da. Hea asja võib aga pare­maks teha see, kui on või­ma­lik raa­ma­tu autoriga ka päriselt koh­tu­da. Need on väga vil­ja­kad kok­ku­saa­mised, sest ühte­del tekib soov roh­kem luge­da ja teis­tel on põh­just uusi lugusid kirjutada.

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"1.–28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Autogram­mi­tund”.

Raamatuväljapanek "Autogrammitund"Häid raa­ma­tu­id on tore luge­da. Hea asja võib aga pare­maks teha see, kui on või­ma­lik raa­ma­tu autoriga ka päriselt koh­tu­da. Need on väga vil­ja­kad kok­ku­saa­mised, sest ühte­del tekib soov roh­kem luge­da ja teis­tel on põh­just uusi lugusid kirjutada.