Aja lugude koguja. Harri Allandi 85Aja lugude koguja. Harri Allandi 85

Raamatunäitus "Aja lugude koguja. Harri Allandi 85" Raamatunäitus "Aja lugude koguja. Harri Allandi 85"8. oktoob­rist 27. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aja lugu­de kogu­ja. Har­ri Allan­di 85”.

Muu­seu­mi loo­mise ning Tapa aja­loo uuri­mise ja tal­le­ta­mi­se­ga on Har­ri Allan­di tei­nud tööd, mida on ras­ke üle­hin­na­ta. Läbi oma raa­ma­tu­te on ta Tapa aja­lu­gu tut­vus­ta­nud nii kaas­lin­las­te­le kui ka kogu vaba­rii­gi ela­ni­ke­le. Har­ri Allan­di on mees, kes mõis­tab aja lugu­de tähtsust.

Raamatunäitus "Aja lugude koguja. Harri Allandi 85" Raamatunäitus "Aja lugude koguja. Harri Allandi 85"8. oktoob­rist 27. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aja lugu­de kogu­ja. Har­ri Allan­di 85”.

Muu­seu­mi loo­mise ning Tapa aja­loo uuri­mise ja tal­le­ta­mi­se­ga on Har­ri Allan­di tei­nud tööd, mida on ras­ke üle­hin­na­ta. Läbi oma raa­ma­tu­te on ta Tapa aja­lu­gu tut­vus­ta­nud nii kaas­lin­las­te­le kui ka kogu vaba­rii­gi ela­ni­ke­le. Har­ri Allan­di on mees, kes mõis­tab aja lugu­de tähtsust.