Eestimaa lõuendil ja portselanilEestimaa lõuendil ja portselanil

Ilme Loik PärnojaNäitus "Eestimaa lõuendil ja portselanil"28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa lõuen­dil ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab suvi­ti Udri­kus ela­va kunst­ni­ku Ilme Loik Pär­no­ja loo­min­gut. Ena­mus töid on maa­li­tud Nee­ru­ti mäge­dest, kuid on ka maa­le Ruh­nust, Pär­nust, Tapast, Rak­ve­rest jm Ees­ti­maa pai­gust. Näi­tu­se tei­ses osas saab tut­vu­da port­se­la­ni­maa­liga. Ilme on aas­ta­küm­neid töö­ta­nud ARSis — lem­mik­tee­maks kalad.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.

28. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti­maa pabe­ril ja port­se­la­nil”.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Ilme Loi­gu vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gut. Põhi­li­seks ins­pi­rat­sioo­ni­al­li­kaks on olnud Nee­ru­ti ja Udri­ku kan­di loodus.