Valguse väikesed vaikeludValguse väikesed vaikelud

ˇNäitus "Valguse väikesed vaikelud"Näitus "Valguse väikesed vaikelud"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­tes­osa­kon­nas näi­tus “Val­gu­se väi­ke­sed vaik­elud”.

Kir­jas­tuse Val­gus nõu­ko­gu­de perioo­di popu­laar­tea­dus­lik­ku kir­jan­dust illust­ree­ri­ti sage­li kunst­ni­ke abi­ga, sest vär­vus­fo­tograa­fia oli tol ajal alge­li­ne. Illust­rat­sioo­ne tegid Dag­mar-Vii­ve Paala­mäe, Väi­no Tõnis­son, Lüü­dia Val­li­mäe-Mark jt. Vil­ja­kaim raa­ma­tu­il­lust­raa­tor on olnud Hel­dur Vii­res, kel­le vär­vi­tahv­lid anna­vad tun­nis­tust detail­seid oskusi nõud­vast pee­nest kunstnikutööst.
Kõik näi­tu­sel väl­ja pan­dud teo­sed on trü­kis aval­da­tud, ent näi­tu­sel on huvi­lis­tel või­ma­lus vaa­da­ta ori­gi­naal­teo­seid, mis on aas­ta­id olnud hoiul kir­jas­tuses Val­gus. Tahv­lid on nagu väi­ke­sed vaik­elud, mil­le tulem on elav ja ilus.

ˇNäitus "Valguse väikesed vaikelud"Näitus "Valguse väikesed vaikelud"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­tes­osa­kon­nas näi­tus “Val­gu­se väi­ke­sed vaik­elud”.

Kir­jas­tuse Val­gus nõu­ko­gu­de perioo­di popu­laar­tea­dus­lik­ku kir­jan­dust illust­ree­ri­ti sage­li kunst­ni­ke abi­ga, sest vär­vus­fo­tograa­fia oli tol ajal alge­li­ne. Illust­rat­sioo­ne tegid Dag­mar-Vii­ve Paala­mäe, Väi­no Tõnis­son, Lüü­dia Val­li­mäe-Mark jt. Vil­ja­kaim raa­ma­tu­il­lust­raa­tor on olnud Hel­dur Vii­res, kel­le vär­vi­tahv­lid anna­vad tun­nis­tust detail­seid oskusi nõud­vast pee­nest kunstnikutööst.
Kõik näi­tu­sel väl­ja pan­dud teo­sed on trü­kis aval­da­tud, ent näi­tu­sel on huvi­lis­tel või­ma­lus vaa­da­ta ori­gi­naal­teo­seid, mis on aas­ta­id olnud hoiul kir­jas­tuses Val­gus. Tahv­lid on nagu väi­ke­sed vaik­elud, mil­le tulem on elav ja ilus.