Üksteist ära kuulataÜksteist ära kuulata

1.–29. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks­teist ära kuu­la­ta”.

Koo­li­aas­ta algus on pin­ge­li­ne aeg nii las­te­le kui nen­de vane­ma­te­le. Kui aga proo­viks üks­tei­se mured ära kuu­la­ta ja koos lahen­dusi lei­da. Ehk aitab oma­va­he­li­ne suht­le­mi­ne siis tei­se poo­le käi­tu­mist pare­mi­ni mõis­ta. Kui oled sel­leks val­mis, aga ei oska kus­kilt alus­ta­da, võivad abiks olla sel­le väl­ja­pa­ne­ku psüh­ho­loo­gia- ja suhteraamatud.

1.–29. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks­teist ära kuu­la­ta”.

Koo­li­aas­ta algus on pin­ge­li­ne aeg nii las­te­le kui nen­de vane­ma­te­le. Kui aga proo­viks üks­tei­se mured ära kuu­la­ta ja koos lahen­dusi lei­da. Ehk aitab oma­va­he­li­ne suht­le­mi­ne siis tei­se poo­le käi­tu­mist pare­mi­ni mõis­ta. Kui oled sel­leks val­mis, aga ei oska kus­kilt alus­ta­da, võivad abiks olla sel­le väl­ja­pa­ne­ku psüh­ho­loo­gia- ja suhteraamatud.