Rongisõit MidrimaaleRongisõit Midrimaale

Näitus "Rongisõit Midrimaale"20. juu­list 24. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Ron­gi­sõit Mid­ri­maa­le”.

Näi­tu­selt saab luge­da tun­tud „Ron­gi­sõi­du“ lau­lu koh­ta. Sõna­de autor on Ellen Niit. Mid­ri­maa­le sõi­du tar­vis ehi­ta­sid ron­gi Tapa Güm­naa­siu­mi kuns­ti­rin­gi õpi­lased õpe­ta­ja Eve All­soo juhen­da­misel. Rei­si­ja­id joo­nis­ta­sid Tapa Güm­naa­siu­mi 4.a klas­si õpi­lased õpe­ta­ja Elle Kivi­soo juhendamisel.

Näitus "Rongisõit Midrimaale"20. juu­list 24. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Ron­gi­sõit Mid­ri­maa­le”.

Näi­tu­selt saab luge­da tun­tud „Ron­gi­sõi­du“ lau­lu koh­ta. Sõna­de autor on Ellen Niit. Mid­ri­maa­le sõi­du tar­vis ehi­ta­sid ron­gi Tapa Güm­naa­siu­mi kuns­ti­rin­gi õpi­lased õpe­ta­ja Eve All­soo juhen­da­misel. Rei­si­ja­id joo­nis­ta­sid Tapa Güm­naa­siu­mi 4.a klas­si õpi­lased õpe­ta­ja Elle Kivi­soo juhendamisel.