Öös on muusikatÖös on muusikat

Öös on muusikat16. mail 17:00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu üri­tus “Öös on muu­si­kat”.

Kord aas­tas, lau­päe­va­sel mai­õh­tul ava­vad muu­seu­mid ja tei­sed mäluasu­tused oma uksed tava­pä­ra­sest hili­se­mal ajal, et tähis­ta­da üle-euroo­pa­list muu­seu­miööd. Kah­juks Leht­ses enam muu­seu­mi ei ole, kuid meie oma ale­vis on pii­sa­valt pal­ju vää­ri­kaid maju ja koh­ti, mida uudis­ta­da ja mee­nu­ta­da. Tule lau­päe­val, 16. mail kell 17 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu juur­de. Sealt algab koos gii­di Jüri Frei­man­ni­ga meie umbes tun­ni­aja­ne jalu­tus­käik läbi Leht­se ale­vi, et mee­nu­ta­da vanu aegu ja uudis­ta­da vää­ri­kaid maju Leht­ses. Vih­ma­se ilma kor­ral jääb üri­tus ära.

Öös on muusikat16. mail 17:00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu üri­tus “Öös on muu­si­kat”.

Kord aas­tas, lau­päe­va­sel mai­õh­tul ava­vad muu­seu­mid ja tei­sed mäluasu­tused oma uksed tava­pä­ra­sest hili­se­mal ajal, et tähis­ta­da üle-euroo­pa­list muu­seu­miööd. Kah­juks Leht­ses enam muu­seu­mi ei ole, kuid meie oma ale­vis on pii­sa­valt pal­ju vää­ri­kaid maju ja koh­ti, mida uudis­ta­da ja mee­nu­ta­da. Tule lau­päe­val, 16. mail kell 17 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu juur­de. Sealt algab koos gii­di Jüri Frei­man­ni­ga meie umbes tun­ni­aja­ne jalu­tus­käik läbi Leht­se ale­vi, et mee­nu­ta­da vanu aegu ja uudis­ta­da vää­ri­kaid maju Leht­ses. Vih­ma­se ilma kor­ral jääb üri­tus ära.