Elujoonis. Ene Mihkelson 70

20.–31. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Elu­joo­nis. Ene Mih­kel­son 70”.

Kir­ja­nik Ene Mih­kel­so­ni luu­le ja proo­sa läh­tub, joh­tub ja toi­tub just Ees­ti aja­loo­li­sest mälust, tema kujun­di­te üldis­tus­jõu­li­sus, stii­li afo­rist­lik­kus ja poee­ti­li­sus, lühi­dalt kok­ku võt­tes ande süga­vus on need kir­ja­ni­ku väär­t­o­ma­du­sed, mis muu­da­vad tema loo­min­gu algole­kud aja­tu­teks, üld­inim­li­kult kehtivateks.